IIlkin.com - Ибрагимов Илькин, Хабаровск

iilkin.com

Manat simvol işarəsi HTML symbols kodda belə yazilir və görünür. Qiymet işarə etmək ücün manat isaresi ( символ маната ) - azn işarəsi - manat symbol - manat html

Yadda saxla FaceBook saxla 
Manat simvolu işarəsi HTML symbols kodda
Azərbaycan valutasi 2006-cı yanvarın biri denaminasiya olannan sonra Manat işarəsin maliyyə bazarlarında istifadəsi ucün dünya valyuta təsnifatlarında qeyd olmaqa ehdiyac oldu. Bu məqsədlə 2013 ldə Azərbaycan dünyaya Manat simvolu təqdim etdi (AZM 031 AZN ISO_4217 ). Telekomunikasiya inkişaf etdikcə Manat simvolu həmcin HTML - kod kataloqlarına daxil oldu.
Manat simvolu vebsaytlarda əsli olaraq bir cürə göstərilmədi. Lakin internet brauserlər ChromeGoogle, Firefox Mozilla, Opera, İnternet Edge hələdə Azərbaycan Manat simvolunu texniki HTML kodda dəstəkləmirlər. Dəqiq olaraq ancaq bu səbəbə görə İT mütəxəssislər Manat simvolunu standarta uyğun olaraq saytda yerləşdirmək imkanlari yoxdu.
Beləliklə Manat AZN symbol HTML - kodda bir necə cürə göstərilə bilər:


VARİANT 1

Manat işarəsi belə HTML simvollarla bir necə Chrome, Mozilla FireFox, Opera brauserlərdə istifadə ola bilər.
və ya HTML-kod ⫙
və ya HTML-kod ⫛
və ya HTML-kod ⋔VARİANT 2

Manat simvolu saytda qeyd başqa cürədə ola bilər. Təqdim olunan HTML simvollar CSS kodla 90 dərəcəya cevirib göstərə bilinər.
və ya HTML-kod ⋲
və ya HTML-kod ∈

90 dərəcəyə cevirib manat işarəsi göstərmək olar.VARİANT 3

Manat simvolu həmcin standarta uyğun olaraq əlavə font fayl ilə saytda qeyd eləmək olar.

Beləliklə, Azərbaycan Manat simvolu bir necə variantla sayta uğurla qeyd ola bilər.


Paylaş: Yadda saxla FaceBook saxla 


Manat simvolu işarəsi HTML symbols
Download CentOS x32 x86 i386 DVD


Ibrahimov Ilkin